Skip to content

Technologie oplossingen

Met de opmars van technologie in onze samenleving, is de rol van IT steeds meer integraal onderdeel van uw strategische koers: het moet uw business en organisatiedoelen helpen bereiken en haarfijn aansluiten op uw klanten, medewerkers en processen. Wij ondersteunen u bij het inzetten van IT als een vitale asset binnen uw organisatie.

shutterstock_440065846

Voortdurende verandering houdt vaak een complex netwerk van programma’s en projecten in om uw ambitie realiseren. Wij helpen u bij het bereiken van de beoogde doelen met de juiste veranderingsstrategieën. Om al deze activiteiten beheersbaar te maken, helpen we u om overzicht over uw projecten te houden. Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van bedrijfsbrede programma’s en projecten met ERP (SAP en M3), CRM,  BI en IOT-oplossingen.

Programma- en Projectmanagement

Een project (of een programma van meerdere projecten) is meestal de aangewezen vorm om een concreet resultaat te behalen binnen een bepaalde periode. Deskundige, frisse en betrokken aansturing van uw project of programma kan doorslaggevend zijn voor uw succes. Upturn heeft veel ervaring in het aansturen van projecten en programma’s in de functie van programmamanager of projectleider, maar soms ook als lid van een stuurgroep met focus op bepaalde aandachtsgebieden.

Projectmanagement-Upturn-2-1920-x-1280
adult-architect-blueprint-business-416405 (1)

Change management

In de rol van procesbegeleider ondersteunen we organisaties bij het voorbereiden op en doorvoeren van de veranderingen door de implementatie van nieuwe businessmodellen en technologie. Het gaat hierbij vaak om strategische heroriëntatie/keuzes en de bijbehorende ontwikkeling van de organisatie, cultuur, leiderschap, governance, bedrijfsvoering en samenwerking met derden. We letten daarbij op het adequaat samengaan van inhoudelijke onderbouwing, transparante besluitvorming, voortgangsbewaking en draagvlak. Dit vraagt om moed, oorspronkelijkheid, creativiteit en deskundigheid.

Cyber Security and Defense Programs

Upturn is gespecialiseerd in het ontwikkelen van cybersecurity programma’s in lijn met uw strategische doelstellingen en risicomanagement. Organisaties met adequate cybersecurity protectie geïntegreerd in de processen, kunnen snel anticiperen op (be)dreigingen en/of potentiele risico’s. Veilige gegevens zorgen voor continue bedrijfsprestaties. Hoe beschermt u uw gegevens? Upturn richt zich op het instellen van effectieve controles rond gevoelige bedrijfsmiddelen van uw organisatie. Het streven is om niet alleen de risico’s te verminderen, maar ook om doelstellingen voor kostenoptimalisatie te bereiken. We maken gebruik van alle IT-audit aanpakken en standaarden, zoals ISO 27001 / 27002 en NIST. Met regelmaat voeren wij cybersecurity-, privacy- en business & it continuity audits uit.

internet-3484137_1920
audit-4189560_1920

Program & Projects Audits 

Business- en IT gedreven projecten zijn voor veel organisaties niet eenvoudig te beheersen en vaak staan hierbij aanzienlijke investeringen op het spel. Daarom ondersteunen we organisaties frequent. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van QA audits. Op basis van onze ervaring adviseren we de stuur- en projectgroep met betrekking tot de opzet en uitvoering van het project of programma